Svensk e-legitimation

Godkänd för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på högsta tillitsnivån

Läs mer

Säkra och hållbara “smarta städer” och IoT

4 viktiga element för att säkerställa att smarta städer blir en succé

Hur kan IoT göra städer smartare och bättre? [eng]

Ett nytt sätt att aktivera eSIM-kompatibla konsumentenheter

Aktivera eSIM-kompatibla konsumentenheter

Läs mer [eng]

Bli redo för PSD2

Förstå vilka konsekvenser PSD2 får för bank- och betalningslandskapet i Europa

Ladda ner vårt white paper [eng]

Gemalto gör det möjligt för organisationer att erbjuda miljarder människor betrodda och praktiska digitala tjänster

Ta reda på vad Gemalto kan göra för dig

 Blog

  • Posted on Dec 13, 2018

    New Project Sets Sights on Harnessing the Power of IoT to Boost Port Security

    A new Dutch-Belgian initiative is seeking to strengthen port security by harnessing the power of the Internet of Things (IoT). The project is called “PASSAnT,” which is short for “PlAtform for innovative Security Solutions hArbours and Terminals.” It relies on the support of the Dutch government, the Dutch province of North Brabant, the Belgian province of West Flanders and the European Fund for Regional Development Flanders-Netherlands to counter criminals who’d abuse ports to smuggle humans, drugs and explosives. The goal of the project is for the Innos innovation network to develop smart solutions that can deter bad actors at these logistical and economic hubs.

    Read this post