Den digitala doktorn tar emot


När det gäller e-hälsovård är Sverige världsledande

Doctor and nurse illustrationBehöver du praktiska råd om ditt hälsotillstånd? Eller du kanske vill jämföra vårdcentraler i ditt område och ta reda på vad andra tycker om dem. Vad du än behöver kan 11​77.se hjälpa dig. Det är en offentlig webbplats som ger svenska medborgare hälsoinformation – och det är det första nätverket i sitt slag i världen.

Webbplatsen ägs gemensamt av alla Sveriges landsting och sjukvårdsregioner och är en resurs som alla kan använda när de behöver trovärdig, professionell rådgivning om vård och sjukdomar, var de än är i landet. Det är nära knutet till telefoninformationstjänsten 1177, eftersom båda bygger på samma medicinska databas.

11​77.se är en produkt av den svenska nationella IT-strategin som först formulerades 2006 och vars huvudsyfte är att bereda vägen för bättre hälsovård. Det ledde till patientdatalagen som strömlinjeformade patientjournalsystemen hos alla sjukhus, samt den infrastruktur som krävs för att logga in säkert på de systemen.

Hälsovård över gränserna

I början av 2010 ökade den nationella IT-strategin sitt fokus på kommunerna. Flera nya tjänster infördes, och Inera AB (tidigare SVR), ett programvaruföretag som ägs gemensamt av de svenska landstingen, fick i uppdrag att implementera dem.

Ännu ett resultat av initativet är Nationell patientöversikt (NPÖ – www.ceh​is.se), en ny portal som gör det möjligt för läkare och sjukvårdspersonal att läsa patientjournaler över kommun- och länsgränser. Läkarna loggar in med det elektroniska SITHS-kortet för att säkerställa absolut sekretess när de hanterar patientdata. Det förbättrar patienternas säkerhet kraftigt och gör personalens arbete enklare och mindre tidskrävande. Med eller utan SITHS-kort krävs dock fortfarande patientens samtycke innan en läkare kan få åtkomst till en patients historik, säger Lars Petter, talesperson för Inera AB.

Stockholms digitala livräddare

En annan innovation är projektet SMSlivräddare. Varje år drabbas ca 900 stockholmare av hjärtstopp när de inte är inom räckhåll för ett sjukhus. De flesta överlever inte. I april 2010 införde Södersjukhuset och Karolinska Institutet SMSlivräddare, där personer i Stockholm med utbildning inom hjärt- och lungräddning kan använda sina kunskaper för att hjälpa till.

SMSlivräddare är ett unikt projekt som använder GPS-spårning för att öka chanserna för att människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus ska överleva. När räddningstjänsten får ett larm om ett möjligt hjärtstopp dirigeras en medlem i projektet till personen i nöd via mobiltelefonen. Hittills har ca 1 000 potentiella livräddare registrerat sig. Det visar tydligt hur tekniken kan användas på sätt som ingen kunnat tänka sig tidigare.