Digitala Sverige då och nu: eFörvaltning


​​I vår andra artikel om hur Sveriges utnyttjande av digital teknik har utvecklats sedan vår specialutgåva Digital Sweden publicerades 2010 tar vi en titt på vad s​​om hänt inom området eFörvaltning. 


2010
När vi publicerade vår rapport var Sverige en av 34 europeiska länder som hade undertecknat 2009 års Malmödeklaration, som satte upp ambitiösa mål för eFörvaltning som skulle uppnås till 2015.

Deklarationen slår fast att alla EU-medborgare ska kunna ansöka om e-tjänster inom EU elektroniskt från alla länder. Det tvingar alla medlemsstater att arbeta tillsammans för att skapa gemensamma portaler och elektroniska dokumentformat.

Samtidigt hade handlingsplanen för eFörvaltning tagits fram i Sverige för att skapa "världens enklaste förvaltning", för att minska pappersarbetet och ge medborgarna omedelbar tillgång till tjänster utan att behöva besöka kommunala kontor. Ett bra exempel på detta är Migrationsverkets webbtjänst för personer som vill ansöka om svenskt medborgarskap.  Den första elektroniska medborgarskapsansökan godkändes i april 2010.

2015
Sverige har fullgjort en stor del av sina löften på den digitala arenan och rankas högt i alla viktiga IT-rankinglistor.

Mer än 80% av svenska medborgare använder nu eFörvaltningstjänster, enligt FN:s eGovernment Survey 2014. Detta kan jämföras med i genomsnitt 50% bland OECD-länderna.

Sverige rankas som nummer 14 i E-Government Readiness Index (EGDI, ett sammansatt mått på förmågan och viljan hos länder att använda eFörvaltning för IT-ledd utveckling. De 25 högst rankade länderna anses alla ha "mycket hög EGDI."

Sverige är även rankad som nummer 45 i världen i eParticipation Index, ett mått på hur väl ett land möjliggör för sina medborgare att få tillgång till information och offentliga tjänster på nätet.

Detta stora intresse från medborgarna kan inte uppnås utan goda möjligheter till uppkoppling, så det är ingen överraskning att Sverige år 2013 hade den högsta internet-penetrationen i världen, hela 94% av befolkningen har tillgång till internet.

Regeringen fortsätter på den inslagna linjen. I september förra året meddelades det att digitala signaturtjänster ska utvecklas som Skatteverket ska använda för alla sina e-tjänster för svenska medborgare. Samtidigt tillhandahåller myndigheterna redan statliga lagar och förordningar, policyer och statsfinanser på webben.

Läs den första artikeln i serien, som tittar på mobila betalningar​.