Säkra lösningar för dina identitets- och autentiseringsutmaningar


Gemaltos säkra lösningar för utfärdande, registrering, gränskontroll och e-förvaltning erbjuder högsta prestanda och säkerhet. Våra lösningar bygger på pålitliga moduler som designas och levereras av lokala experter inom identitetsbranschen: 

Border & Visa Management  

AB Svenska Pass e-legitimation ​​

Vi uppfyller de högt ställda kraven för tillitsnivå 4 för utgivning av e-legitimationer som medborgare kan använda för att få tillgång till offentliga e-tjänster.

Läs mer

​​​​​​​ Access Control​​

Identitetkontroll​

Gemalto har en omfattande lösning för identitetskontroll för offentliga förvaltningar, banker och telekom.

Läs mer [eng]

Background Checks

Gränskontroller och visahantering

Erbjud sömlöst resande med visumansökningar online. Ökad bekvämlighet för resenärer med snabb och säker gränspassage.

Läs mer [eng]

Nationella register

Nationella register

Lösningar för att modernisera, digitalisera och öka tillförlitligheten av nationella registreringsprogram. ​.

Läs mer [eng]

Registrering

Registrering

Delivering new, sophisticated, efficient and secure enrolment procedures​.

Läs mer [eng]

Utfärdande

Utfärdande

Garanterat säker dokumentutgivning.

Read more

Applikationer för eFörvaltning

Applikationer för eFörvaltning

A set of concrete applications to boost e-Services​​.

Läs mer [eng]​​​​

eFörvaltning

eFörvaltning

Säker autentisering, digitala signaturer och lösningar efter dokumentutgivning.

Läs mer [eng]

Mobil förvaltning

Mobil förvaltning

Mobilt ID - Gemalto gör det enkelt för medborgare att använda sina telefoner för att verifiera sig och signera tjänster inom eFörvaltning med en kombination av kontaktfria nationella e-legitimationer och NFC-telefoner. 

Läs mer [eng]​​​​

Mobil elektronisk verifiering

Mobil elektronisk verifiering

Gör autentisering och biometriska kontroller av elektroniska pass, identitetskort, körkort eller hälsokort med mobila enheter.

Läs mer [eng]

Mobilt ID

Mobilt ID

Elektronisk ID i varje ficka med Gemaltos ID-lösningar för mobilen. Genom att använda SIM-kort kan det göras tillgängligt för alla medborgare med mobiltelefon. .

Läs mer [eng]​​​​

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Resultat utan oro.

Läs mer [eng]

Voter Authentication

Autentisering av väljare

Processer vid röstning - Upptäck hur modern teknologi kan leverera betydande förbättringar vad gäller hastighet och tillförlitlighet vid autentisering av väljare.

Läs mer [eng]​​​​

​ ​ ​ ​ ​